İdari Personel Memnuniyet Anketi

  • 5. Kesinlikle Katılıyorum
  • 4. Katılıyorum
  • 3. Kararsızım
  • 2. Katılmıyorum
  • 1. Kesinlikle Katılmıyorum
Teşekkür ederiz.